EPS 100-030 DACH/PODŁOGA PREMIUM

Zastosowanie
Izolacja cieplna:

 • podłóg pod podkładem posadzkowym
 • podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt
 • stropodachów pełnych bez dostępu
 • ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną normalnie obciążonych
 • w płytach warstwowych ściennych i dachowych

LAMBDA

CS

TR

BS

λ 0,030

100

-

150

Cechy produktu:

 • współczynnik przewodzenia ciepła ΛD ≤ 0,030 W/m·K
 • wytrzymałość na zginanie BS ≥ 150kPa
 • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 100 kPa
 • prostokątność Sb2 mm
 • płaskość P5 mm
 • dopuszczalne równomierne rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 do 30 kPa, tj. do 3 t/m2
 • klasa reakcji na ogień E (samogasnący)

Oznaczenie produktu zgodnie z normą PN-EN 13163
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-DLT(1)5-MU20-SS35