Kalkulator

Oznaczenia kodów na etykiecie

EPS-EN 13163-Tx-Lx-Wx-Sbx-Px-BSx-CS(10)x-DS(N)x-DS(70,-)x-TRx-DLT(1)x-WL(T)x-MUx-SSx

EPS – polistyren ekspandowany
EN – europejska norma
PN – polska norma
T – grubość w mm
L – długość w mm
W – szerokość w mm
Sb – prostokątność na długości i szerokości w mm/m
P – płaskość w mm
BS – wytrzymałość na zginanie w kPa
TR – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych w kPa
CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu

DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych w %
DS(70,-) – stabilność wymiarowa w określonych warunkach w %
DLT(1) – odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury w %
WL(T) – długotrwała nasiąkliwość wodą w %
MU – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
SS – wytrzymałość na ścinanie w kPa
λ – współczynnik przewodności cieplnej

Płyty ze styropianu firmy NTB zaleca się stosować w budownictwie w zestawach wyrobów, w których potwierdzono przydatność produktu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych w kodzie wyrobu.

Pakowanie produktów

Styropiany
  • proste /płyta 1000 x 500 mm/
  • frezowane /płyta 980 x 480 mm/
  • Harmonogram zmian współczynnika przenikalności cieplnej U max.

    Zalecane minimalne grubości styropianu λ=0,040 W/m*K

    Klient kupując styropian o λ=0,045 [W / m*K] powinien kupić o około 2-3cm grubszy styropian aby uzyskać podobny opór cieplny styropianu jak zakładany w projekcie styropian o λ=0,040 [W / m*K]

    Klient kupując styropian o λ=0,032 [W / m*K] może kupić o około 3-5cm cieńszy styropian aby uzyskać podobny opór cieplny styropianu jak zakładany w projekcie styropian o λ=0,040 [W / m*K]