EPS 200-036 DACH/PODŁOGA/PARKING

Zastosowanie
Izolacja cieplna:

 • podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążonych
 • ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną silnie obciążonych
 • na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
 • w płytach warstwowych z okładzinami z papy
 • przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych
 • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych
 • i innych konstrkcji inżynierskich
 • LAMBDA

  CS

  TR

  BS

  λ 0,036

  200

  -

  250

  Cechy produktu:

  • współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 W/m·K
  • wytrzymałość na zginanie BS ≥ 250 kPa
  • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 200 kPa
  • prostokątność Sb2 (± 2 mm/m)
  • płaskość P5 mm (≤ 5 mm)
  • wytrzymałość na ścinanie SS35 (≥ 35kPa)
  • dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 do 60 kPa, tj. do 6 t/m2
  • klasa reakcji na ogień E (samogasnący)

  Oznaczenie produktu zgodnie z normą PN-EN 13163
  EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5