EPS 040 FASADA UNIWERSALNA

Zastosowanie
Izolacja cieplna:

 • ścian zewnętrznych w metodzie ETICS (BSO, lekko-mokra)
 • ścian szczelinowych wentylowanych i nie wentylowanych
 • ścian zewnętrznych pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi
 • dachów stromych pod konstrukcją nośną
 • wieńców, ościeży, nadproży itp. mostków termicznych
 • LAMBDA

  CS

  TR

  BS

  λ 0,040

  -

  100

  100

  Cechy produktu:

  • współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/m·K
  • wytrzymałość na zginanie BS ≥ 100 kPa
  • wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
  • prostokątność Sb2 (± 2 mm/m)
  • płaskość P5 mm (≤ 5 mm)
  • przepuszczalność pary wodnej MU20
  • wytrzymałość na ścinanie SS35 (≥ 35kPa)
  • klasa reakcji na ogień E (samogasnący)

  Oznaczenie produktu zgodnie z normą PN-EN 13163
  EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU20-SS35