EPS 036 STYROTER ECO

Zastosowanie
Izolacja cieplna:

W MIEJSCACH O DUŻYM ZAWILGOCENIU, GDZIE WYMAGANE JEST PRZENOSZENIE DUŻYCH OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH:

 • ścian piwnic i fundamentów oraz cokołów
 • parkingów, podjazdów i tarasów silnie obciążonych
 • w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynieryjnych
 • podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
 • stropodachów pełnych pomieszczeń o dużej wilgotności
 • LAMBDA

  CS

  TR

  BS

  λ 0,036

  100

  -

  150

  Cechy produktu:

  • współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 W/m·K
  • wytrzymałość na zginanie BS ≥ 150 kPa
  • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 100 kPa
  • długotrwała nasiąkliwość wodą w % WL(T)5 (≤ 5,0%)
  • prostokątność Sb2 (± 2 mm/m)
  • płaskość P5 mm (≤ 5 mm)
  • dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 do 30 kPa, tj. do 3 t/m2
  • klasa reakcji na ogień E (samogasnący)

  Oznaczenie produktu zgodnie z normą PN-EN 13163
  EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)5