EPS S-030 LAMBDA SUPER PREMIUM

Zastosowanie
Izolacja cieplna:

  • ścian zewnętrznych w metodzie ETICS (BSO, lekko-mokra) ścian szczelinowych wentylowanych i nie wentylowanych
  • ścian zewnętrznych pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi dachów stromych pod konstrukcją nośną
  • wieńców, ościeży, nadproży itp. mostków termicznych

LAMBDA

CS

TR

BS

λ 0,030

-

100

100

Cechy produktu:

  • współczynnik przewodzenia ciepła ΛD ≤ 0,030 W/m·K
  • wytrzymałość na zginanie BS ≥ 100kPa
  • wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
  • prostokątność Sb2 mm
  • płaskość P5 mm
  • klasa reakcji na ogień E (samogasnący)

Oznaczenie produktu zgodnie z normą PN-EN 13163
EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100